Jag har tillfälligt bytt adress pga reparationer till Kungsgatan 2E, 1tr